Венеция, Италия – Basilica di San Marco и Torre dell’Orologio – г21

Венеция, Италия - Basilica di San Marco и Torre dell'Orologio
Венеция, Италия – Basilica di San Marco и Torre dell’Orologio

Венеция, Италия – Basilica di San Marco и Torre dell’Orologio – старая почтовая открытка